» nazad na znanost i tehnologije


tehnologije [UREĐAJ ZA SKRIVANJE]

Uređaj za skrivanje (cloaking device) je tehnologija koja uglavnom služi za skrivanje brodova, a time ćemo se baviti u ovome članku. Kada se uređaj uključi, objekt postaje nevidljiv, i senzorima i oku. Velik broj uređaja za skrivanje koristi golemu količinu energije što onemogućava korištenje bilo kakvog naoružanja bez ponovnog otkrivanja. Ovu tehnologiju koristi velik broj rasa, no što se Federacije tiče, najznačajniji su Romulanci i Klingonci. Ostale rase koje koriste ovu tehnologiju su Sulibani, Ksirilijanci, Aldeanci, Graditelji sfera itd... Sporazumom kod Algerona Federaciji zabranjuje korištenje ove tehnologije. Izimka je USS Defiant, no o tome nešto kasnije u članku.


Romulanski uređaj za skrivanje

Najstariji poznati je onaj iz 2266. godine, na romulanskoj ptici grabljivici (BoP). Tehnologija je poboljšana, 2268. ugrađena na romulanske ratne brodove, te predstavljala veliku prijetnju Federaciji. Kirk i Spock su poslani na tajnu misiju da ukradu jedan takav uređaj.

Iako nije Romulanski brod – remanska ratna ptica Scimitar je primjer dosad najsofisticiranijeg uređaja za skrivanje. Samim time predstavlja i najveću opasnost po Federaciju. Naime, Scimitar ima mogućnost paljbe sa uključenim uređajem za skrivanje. Federacijski odgovor još uvijek nije poznat, no budućnost te tehnologije je još uvijek neizvjesna. Prototip, Scimitar, je uništen, a nije poznato hoće li se ova tehnologija nastaviti koristiti...

Klingonski uređaj za skrivanje

Iako nije dokazano, pretpostavlja se da su Klingonci tehnologiju za skrivanje nabavili od Romulanaca oko 2268. godine. Navodno su u razmjeni Romulanci dobili dizajn ptice grabljivice. Eksperimentalni klingonski brod sa uređajem za skrivanje i mogućnošću paljbe sa uključenim uređajem je viđen 2293. godine. Iako bi takav brod imao neprocjenjivu taktičku nadmoć nad protivnikom, Enterprise-A je uspio uništiti brod modificirajući torpedo da detektira plazmeni ispušni sustav broda. Takvi brodovi više nisu bili viđeni u upotrebi.

Ostali uređaji za skrivanje

Jedan od prvih susreta sa ovom tehnologijom bio je 2151. kada je Enterprise susreo sulibanske brodove sa uređajem za skrivanje, tehnologijom iz 29. stoljeća koju im je dala jedna od frakcija Temporalnog hladnog rata.

Quark je 2370. godine ilegalno nabavio mali uređaj za skrivanje, njegovim riječima: "nije u najboljem stanju, no radit će 15-ak minuta".

Jedna od vrsta koje posjeduju uređaj za skrivaje bili su Aldeanci – iznimno moćno polje sile je moglo sakriti čitav planet Aldeu. Uređaj je radio nekoliko tisućljeća prije nego je počelo dolaziti do oštećenja ozonskog omotača što je uzrokovalo trovanje radijacijom sa Aldeanskog sunca. Aldeanci su počeli umirati te pokušali oteti nekoliko djece sa Enterprisea-D kako bi ponovo naselili planet. Nakon neuspješnog pokušaja, Enterprise pomaže Aldeancima.

Federacija i uređaji za skrivanje – USS Defiant i USS Pegasus

Algeronskim sporazumom iz 2311. godine, Federacija se obvezala da neće koristiti ovu tehnologiju, no dotad ju nije ni koristila. Taj je sporazum potpisan otprilike 160 godina nakon završetka Romulanskih ratova. Admiral Pressman je 2358. pokušao zaobići taj sporazum testiranjem međufaznog uređaja za skrivanje, tehnologije koju je nekim dijelom podržavala i Tajna služba Zvjezdane flote. Uređaj je testiran na brodu USS Pegasus, no pokazao se promašajem.

Ne samo da je ta je tehnologija brodovima omogućavala "standardno" skrivanje, već im je omogućila nesmetan prolazak kroz materiju. Smatralo se da je testni brod, USS Pegasus uništen 2358. godine nakon proboja warp jezgre i pobune dijela posade. Brod je nađen 2370. godine, a njegovo postojanje otkriveno je Romulancima.

USS Defiant bio je jedini brod kojem je dopušteno korištenje uređaja za skrivanje – ali samo u kvadrantu Gama i uz uvjet da Romulanci dobe sve prikupljene informacije dobivene korištenjem uređaja. Za vrijeme dogovora, rat sa Dominijem bio je u ranoj fazi. Usprkos zabrani, posada ga je nekoliko puta koristila i u kvadrantu Alfa.

Tehnologije za otkrivanje

Tahionska mreža, koju je razvio Geordi LaForge 2368. služila je kao prilično učinkovita, no iznimno komplicirana protumjera. Više brodova je generiralo mrežu, kada bi brod pokušao proći između, bio bi otkriven. Tehnologija se kasnije počela ugrađivati na federacijske predstraže. Skriveni brod zrači potprostorne poremećaje koje se ponekad mogu otkriti u warpu. Kada brod izađe iz warpa, poremećaj nestaje. Ponekad bi se skriveni brod mogao otkriti antiprotonskom zrakom, no i ta se tehnika može zaobići namještanjem rezonantne frekvencije uređaja za skrivanje.
autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh