» nazad na znanost i tehnologije


tehnologije [IMPULSNI MOTORI]


Impulsni motori koriste se na svim brodovima Zvjezdane flote, ali i na velikoj većini brodova drugih rasa za pogon brodova pri podsvjetlosnim brzinama. Samo manji dio brodova, prvenstveno brodova onih rasa koje još nisu dostigle viši stupanja razvoja, pogone ionski, nuklearni ili neki drugi tipovi pogona. Mogu se koristiti i kao pomoćni izvori energije na brodovima. Prvenstveno se koriste za međuplanetarni let (let unutar sustava jedne zvijezde), te za pogon brodova u svemirskim prostranstvima gdje je korištenje warp pogona nemoguće.

Građa impulsnih motora prilično je jednostavna. Oni se sastoje od četiri dijela, a to su reakcijska komora, akcelerator, pogonska zavojnica (driver coil assembly) i vektorski usmjerivač ispusta (exhaust director). Kao gorivo za svoj rad impulsni motori koriste deuterij (izotop vodika koji sadrži u jezgri uz proton i jedan neutron).

Nakon fuzijske reakcije u reakcijskoj komori, visoko energetska plazma kao izlazni reaktant, može se iskoristiti za pogon ili za napajanje brodskih sustava. Nije pravilo da se mora koristiti samo jedna reakcijska komora, već se može nekoliko njih povezati u jedan jedinstveni lanac, povećavajući ukupnu učinkovitost pogona.

U slučaju proizvodnje energije za napajanje brodskih sustava visoko energetska plazma se usmjerava na neaktivan akcelerator i dalje u EPS (elektro-plazmeni sustav; electro-plasma system) koji ju dalje transportira po cijelome brodu.

Prilikom pogona broda visokoenergetska plazma se iz reakcijske komore šalje na akcelerator, koji ju dodatno pobuđuje i usmjerava na pogonsku zavojnicu. Pogonska zavojnica smanjuje unutarnju brodsku masu i tako smanjuje prostor-vremensko trenje oko brodskog trupa, kako bi se barem malo poništile razlike u vremenu koje nastaju kada se objekt kreće velikim brzinama. Prije izbacivanja visoko energetske plazme iz broda ona se usmjerava u željenom smjeru uz pomoć vektorskog usmjerivača. Impulsni pogon također je moguće koristiti i za obje namjene istovremeno. Iz epizode TNG: Relics, saznajemo da se tehnologija impulsnog pogona nije znatno promijenila od 2169. godine.

Iako impulsni pogon zahtijeva samo milijunti dio energije koju koristi warp pogon, njega treba češće održavati, tako da se na održavanje impulsnog pogona potroši otprilike 60% posto više vremena nego što ga se utroši na održavanje warp pogona. I sami dijelovi impulsnog pogona su podložniji kvarovima tako da se reakcijske komore moraju mijenjati svakih 10.000 radnih sati, dok se akcelerator i pogonska zavojnica moraju mijenjati svakih 6.250 radnih sati.

Poslove preraspodijele zadaće impulsne energije obavlja automatizirani zapovjedni koordinator impulsne reakcije (impulse power system command coordinator) koji je povezan sa glavnim računalom, kako bi se mogao uskladiti sa trenutnim brodskim potrebama za energijom, te je također povezan sa sustavom kontrole reakcije, kako bi mogao uskladiti proizvodnju visokoenergetske plazme u reakcijskim komorama sa stvarnom potražnjom.

Punom impulsnom brzinom smatra se 25% brzine svjetlosti, jer bi se iznad ove brzine počeli pojavljivati problemi sa tijekom prostor-vremena. Unatoč ovom ograničenju brodski kronometar učestalo se usklađuje sa službenim vremenom Zvjezdane Flote kako ne bi došlo do velikih vremenskih razlika uzrokovanih različitim protjecanjem vremena između objekata koji se relativno sporo kreću i onih koji se kreću brzinama bližim brzini svjetlosti, bez korištenja warp pogona koji neutralizira ovu pojavu. Što se objekt kreće bliže brzini svjetlosti to će vrijeme sporije prolaziti. Ukoliko se pomoću impulsnog pogona postižu brzine oko polovice brzine svijetlosti dolazi do pada učinkovitosti samih motora i do izraženije vremenske razlike. Kod brzina koje dostižu i do 75% brzine svjetlosti, korištenjem impulsnog pogona može doći do ozbiljnih problema.

autor: [frenky]
idi na vrh