» nazad na oružja


oružja [TALARONSKA RADIJACIJA]


Tip radijacije koji su federacijski stručnjaci smatrali teoretskim sve dok Enterprise-E nije došao na "pregovore" na Romul. Talaronsko zračenje je otkriveno na remanskoj bojnoj ptici Scimitar. Zabilježeno je u tercijarnom EM pojasu dok se Scimitar otkrivao.

Zračenje se rasprostire kaskadnim biogenim pulsom, kojim se može gotovo neograničeno širiti. Pri kontaktu sa živom tvari, zračenje izaziva promjene koje izazivaju smrt - mijenjaju svaki živi organizam u tvar sličnu kamenu.

Izrađena su najmanje dva generatora talaronske radijacije. Manji model koji može prenositi jedna osoba, sposoban je uništiti sve u većoj prostoriji. Senatorica Tal'aura je generator ubacila na sastanak Senata te tako pobila sve njegove članove. Veći model je ugrađen na Scimitar što ga je učinilo sposobnim da uništiti planet M-klase.

Shinzonov cilj je bio uništiti Zemlju, osakatiti Federaciju te je konačno pokoriti. Prije nego li je krenuo na Zemlju, Shinzon je pokušao zarobiti Picarda, te se dokopati njegovog genetskog materijala koji mu je potreban da ispravi svoje genetske greške. Naime, Shinzon je bio Picardov klon!

Tijekom borbe sa Enterpriseom-E, Scimitar je onesposobljen, a Shinzon naređuje napad talaronski oružijem. Nekoliko sekundi prije oslobađanja biogenog pulsa, Data, koji je uspio doci na Scimitar, uništava brod pucajući fazorom u talaronski generator. Time ubija sebe u eksploziji koja je uslijedila, no svojom žrtvom spašava Enterprise.

autor: Nikola Perić
idi na vrh