» nazad na oružja


oružja [SAMOREPLICIRAJUĆE MINE]


Suočeni sa činjenicom da će sigurno izgubiti nadolazeći rat ukoliko ne spriječi daljnji dolazak dominijskih snaga iz Gama kvadranta, Miles O'Brien, Jadzia Dax i Rom smišljaju način miniranja ulaza u crvotočinu. Stvorili su malenu minu koju dominijski brod ne može otkriti, a koja ima mogućnost samorepliciranja kako bi nadoknadila gubitke. Svaka je mina imala vlastiti uređaj za skrivanje i bila je manja od jednog metra u promjeru kako je neprijateljski brodovi ne bi mogli otkriti. Kako bi kompenzirali malenu snagu, mine su programirane da detoniraju u grupama kako bi uništili brod, a potom se repliciraju nove.

Zbog mogućnosti da mine detnoiraju prilikom postavljanja, sve mine su morale biti postavljene i tek potom aktivirane. Dominij je poslao flotu kako bi spriječio miniranje crvotočine, no DS9 te Martokov IKS Rotarran su odbijali dominijske navale dovoljno dugo. Miniranje ulaza je uspješno završeno.

Minsko polje se pokazalo efikasnim i nakon zauzimanja DS9-a, jer kardasijsko - dominijske snage nisu uspjele deaktivirati minsko polje, čak ni nakon okupiranja stanice. S vremenom, Damar je pronašao način razminiravanja izoliravši svaku minu posebno sa antigravionskom zrakom pomoću deflektora stanice. Federacija je pokrenula napad da onesposobi pokušaj uništenja mina, jer bi uništenje minskog polja imalo katastrofalne posljedice na ishod rata. Dominij bi doveo pojačanja, a kvadrant Alfa pao pod dominijsku vlast. No, federacijska flota bila brojčano nadjačana 2:1, te nije uspjela na vrijeme zaustaviti Gula Dukata da uništi minsko polje.

Na svu sreću, uz nagovor kapetana Siska, Proroci se uključuju u sukob te uništavaju nadolazeće dominisko pojačanje koje je prolazilo kroz crvotočinu, a Dominij se povlači sa stanice.

autor: Nikola Perić
idi na vrh