» nazad na oružja


oružja [KRONITRONSKA TORPEDA]


Kronitronska torpeda su temporalno fazno pomjerena. Egzistiraju u konstantnom stanju vremenskog fluksa. Ova torpeda imaju sposobnost kretati se naprijed i nazad u vremenu. Imaju sposobnost čak i izlaska iz našeg prostor-vrijeme kontinuuma. Ove sposobnosti kretanja u vremenu ih čine dosta opasnim oružjem. Svaki od ovih torpeda ima jedinstvenu temporalnu varijancu.

Za obranu od ove vrste torpeda potrebni su temporalni štitovi (temporal shields). Štitovi moraju imati takvu konfiguraciju gdje matrica projekcije štita mora biti zasićena kronitronskim tokom. Ovakva konfiguracija štita protiv vremenske inkurzije može spriječiti prolaz kronitronskih torpeda kroz štitove.

Ovo konkretno znači da su sa takvim temporalnim štitovima, brod ili svemirska stanica u potpunosti zaštićeni od mogućih promjena u vremenskoj liniji ili kronologiji događaja. Evo primjera: Recimo da se neprijateljska vrsta vrati u vrijeme kada ljudi još nisu bili sposobni za međuzvjezdane letove i unište Zemlju. Tim slijedom događaja, vremenska linija će dobiti novi tijek. Neće biti prvog kontakta, neće biti Federacije i općenito, neće biti ljudske vrste. Ako su u tom trenutku federacijski brod ili stanica bili zaštićeni temporalnim štitovima, neće biti izbrisan iz nove vremenske linije.

Nešto takvo smo mogli vidjeti u dvodijelnoj epizodi Voyagera "Year of Hell" kada su Krenimi koristili neku vrstu kronitronskog naoružanja kojim su mijenjali vremenski slijed događaja. Voyager je imao modificirane štitove koje su ga zaštitile od promjena.

Kronitronsko naoružanje je izričito zabranjeno u Federaciji, a i šire, upravo zbog razarajućeg efekta na vremensku liniju.

autor: [dustystorm]
idi na vrh