» nazad na oružja


oružja [FAZORSKA BATERIJA]


Pojam 'fazorska baterija' se odnosi na fazorska oružja kojima su opremljeni federacijski brodovi. Ugrađena je pvi puta još 2257, kada je poručnik James T. Kirk služio na USS Farragutu, na fazorskoj stanici. Svaka baterija sadrži jedan ili nekoliko fazorskih emitera koji emitiraju energiju. Fazorske baterije sredinom 2260-ih su crpile energiju iz nadopunjivih izvora odvojenih od glavnih brodskih energetskih sustava.

2260. brodovi klase Constitution bili su opremljeni sa barem 4 fazorske baterije, a svaka od njih sa 2 emitera. Glavna baterija nalazila se na nižoj polovici tanjurskog dijela broda, ispred senzorske kupole. Dodatna baterija nalazila se na stražnjem dijelu broda, iznad skladišta. Prednja i desna baterija su pokrivale bočne dijelove broda.

2270-ih izumljen je sustav koji je svu fazorsku energiju smještao u glavni reaktor. Dok je taj sustav povećavao moć fazora, nedostatak je bila činjenica da fazori, prilikom oštećenja reaktora, nisu bili upotrebljivi.

U 24. stoljeću broj emitera na svakoj bateriji povećao se do točke u kojoj je brod bio maksimalno prekriven, pa nastaje fazorska mreža (The Next Generation). Ipak, termin 'fazorska baterija' se i dalje koristi, posebno kada se misli na jedinice sa manjim brojem emitera.

Federacijska fazorska baterija mora imati izvor energije od 4.2 gigavata da bi funkcionirala.
autor: Marko Kramar
idi na vrh