» nazad na oružja


oružja [BAT'LETH]


Bat'leth je jedno od najpoznatijih klingonskih hladnih oružja, vrlo često korišten od strane klingonaca u bliskim borbama. Bat'leth ima važno mjesto u klingonskoj tradiciji. Legenda kaže da je prvi bat'leth iskovao sam Kahless. Prije nekih 1.400 godina, Kahless je odrezao snop svoje kose i bacio ga u vulkan Kr'stak. Zatim je zapaljenu kosu uronio u jezero Lusor i oblikovao ga u dvostruku oštricu. Svoje novo oružje je upotrijebio u bitki protiv Molora. Nakon pobjede nad Molorom, Kahless daje ime oružju bat'leth. Kahlessov bat'leth je poslije njegove smrti postao relikvija i zauzimao je važno mjesto u klingonskoj mitologiji. Bat'leth je čuvan skoro 500 godina posije njegove smrti kada je Qo'nos, matični planet Klingonaca, poharala vrsta Hur'q donoseći uništenje. Kahlessov bat'leth je tom prilikom ukraden.

Bat'leth ima oblik dvostruke oštrice sa dodatnim oštricama koje se nalaze na prednjem dijelu. Oštrica se sastoji iz jednog komada sa tri rupe koje služe kao rukohvati. Bat'leth se može držati ili jednom rukom, obično za srednji rukohvat ili sa obje ruke, obično za vanjske rukohvate. Dimenzijama bat'leth je nešto širi od jednog metra i težine od nekih pet kilograma.

U rukama pravog znalca ovo oružje predstavlja smrtonosno oružje. Svi klingonski ratnici su obučeni rukovati bat'lethom. Ovo oružje je standardno klingonsko oružje u borbi prsa u prsa. Jednim potezom vrlo lako mogu odrezati glavu protivniku.

Kao zanimljivost možemo navesti da je bat'leth za potrebe Star Trek: The Next Generation dizajnirao majstor borilačkih vještina Dan Curry. Pokreti i vještina rukovanja bat'lethom su također njegova zasluga.

autor: [dustystorm]
idi na vrh