» klasifikacije i popisi / planeti klase E/F/G/H


Kroz serijale Star Treka susrećemo veliki broj različitih planeta, od onih pogodnih za život (klasa M) do onih demonskih (klasa Y). U Star Treku se koristi službena klasifikacija planeta. Ovdje donosimo pregled svih klasa planeta zajedno sa njihovim glavnim karakteristikama.


[A/B/C/D] [E/F/G/H] [I/J/K/L] [M/N/O/P] [Q/R/S-T/Y][KLASA E / geoplastična]

starost: 0-2 bilijuna godina
promjer: 10.000 - 15.000 kilometara
lokacija: eksfera
površina: rastopljena, visoka površinska temperatura
atmosfera: hidrogenski spojevi i reaktivni plinovi
evolucija: u tijeku hlađenja da postane klasa F
životni oblici: karbon-ciklični (Excalbijanci)
primjer: Excalbia
[KLASA F / geometalna]

starost: 1-3 bilijuna godina
promjer: 10.000 - 15.000 kilometara
lokacija: ekosfera
površina: vulkanske erupcije
atmosfera: hidrogenski spojevi
evolucija: u tijeku hlađenja da postane klasa G
životni oblici: bazirani na siliciju (Horte)
primjer: Janus IV


[KLASA G / geokristalna]

starost: 3-4 bilijuna godina
promjer: 10.000 - 15.000 kilometara
lokacija: ekosfera
površina: još u stanju kristaliziranja
atmosfera: karbon dioksid, nešto toksičnih plinova
evolucija: u tijeku hlađenja da postane klasa K, L, M, N, O ili P
životni oblici: primitivni jednostanični organizmi
primjer: Delta Vega
[KLASA H / pustinjska]

starost: 4-10 bilijuna godina
promjer: 8.000 - 15.000 kilometara
lokacija: topla zona / ekosfera / hladna zona
površina: topla i suha, malo ili nimalo površinske vode
atmosfera: može sadržati teške plinove i metalna isparenja
životni oblici: biljke otporne na sušu i radijaciju, životinjski oblici
primjer: Ceti Alpha V, Ocampa, Rigel XII, Talos II, Tau Cygna V, Taurua II

[A/B/C/D] [E/F/G/H] [I/J/K/L] [M/N/O/P] [Q/R/S-T/Y]
autori: [dustystorm], Bruno Banelli [Bubba]
idi na vrh