U ovom odjeljku ćemo vas detaljnije upoznati sa interijerima brodova. Pokušali smo vas pobliže upoznati sa unutrašnjim dizajnom brodova čim većim brojem slika, ali i uz popratni tekst uz svaki članak. Sheme interijera su scanovi iz časopisa Star Trek: Fact Files, a slike su screenshotovi iz epizoda.Enterprise NX-01, USS Enterprise NCC-1701 - 2250., USS Enterprise NCC-1701 - 2260., USS Enterprise NCC-1701 - remont, USS Enterprise NCC-1701-D, USS Enterprise NCC-1701-E, USS Defiant NX-74205, USS Voyager NCC-74656, Deep Space Nine, Ostali interijeri


[ENTERPRISE NX-01, klasa NX]

» Most
» Kapetanov ured
» Strojarnica
» Bolnica
» Transporterska soba
» Hangar
» Oružarnica
» Pritvor
» Restoran
» Turbolift
» Soba za sastanke
» Kabine
» Hodnici i prolazi
» Soba za dekontaminaciju

 

[USS ENTERPRISE NCC-1701, klasa Constitution - 2250.]

» Most
» Transporterska soba
» Konferencijska soba
» Kabina kapetana Cristophera Pikea

 

[USS ENTERPRISE NCC-1701, klasa Constitution - 2260.]

» Most
» Strojarnica
» Bolnica
» Transportrska soba
» Hangar
» Pritvor
» Konferencijska soba
» Rekreacijske prostorije
» Turbolift
» Kabine
» Hodnici
» Jefferijeva cijev

 

[USS ENTERPRISE NCC-1701, klasa Constitution (remont)]

» Most
» Strojarnica
» Bolnica
» Transporterska soba
» Hangar
» Rekreacijska soba
» Torpedna komora

 

[USS ENTERPRISE NCC-1701-D, klasa Galaxy]

» Most
» Bojni most
» Kapetanov ured
» Strojarnica
» Bolnica
» Transporterska soba
» Hangar
» Pritvor
» Promatračnica
» Holodek
» Ten Forward
» Rekreacijske i edukacijske prostorije
» Stelarna kartografija
» Streljana
» Turbolift
» Kibernetika
» Kabine
» Skladište
» Hodnici
» Jefferijeve cijevi

 

[USS ENTERPRISE NCC-1701-E, klasa Sovereign]

» Most
» Strojarnica
» Bolnica
» Kabine
» Kapetanov ured
» Promatračnica

 

[USS DEFIANT NX-74205, klasa Defiant]

» Most
» Strojarnica
» Bolnica
» Transporterska soba
» Hangar
» Restoran
» Turbolift
» Kabine
» Hodnici i prolazi

 

[USS VOYAGER NCC-74656, klasa Intrepid]

» Most
» Kapetanov ured
» Strojarnica
» Bolnica
» Mrtvačnica
» Transporterska soba
» Hangar
» Pritvor
» Zatvor
» Soba za sastanke
» Holodek
» Restoran
» Turbolift
» Astrometrija
» Znanstveni laboratorij
» Skladište
» Hodnici

 

[DEEP SPACE NINE]

» Operacijski centar
» Kapetanov ured
» Promenada
» Bolnica
» Quarkov bar
» Holoapartmani
» Osiguranje
» Bajoranski hram
» Turbolift
» Zračna komora
» Pritvor
» Skladište
» Soba za sastanke
» Znanstveni laboratorij
» Kabine
» Rekreacijske prostorije
» Naoružanje
» Potisnici
» Reaktor

 

[OSTALI INTERIJERI]

USS Enterprise NCC-1701-B, klasa Excelsior
» Most
» Kontrola deflektora

USS Pasteur NCC-58925, klasa Olympic
» Most

USS Reliant NCC-1864, klasa Miranda
» Most

USS Prometheus NCC-71201, klasa Nebula
» Most

USS Equinox NCC-72381, klasa Nova
» Most

USS Grissom NCC-638, klasa Oberth
» Most

USS Prometheus NX-74913, klasa Prometheus
» Most
» Bolnica

USS Relativity NCV-474439-G, klasa Wells
» Most

SS Raven NAR-32450, znanstveni brod
» Most

USS Dauntless NX-01-A
» Most
» Strojarnica


idi na vrh