» nazad na interijere


[ENTERPRISE NX-01, klasa NX]
Transporterska soba

NX-01 je prvi zemaljski brod na kojem je transporter odobren za korištenja transporta bio-tvari - između ostalog i ljudi. Jasno, on se uglavnom koristi za transport tereta pošto se posada boji koristiti ga, tako da se teleportiranje ljudi koristi samo u iznimno hitnim slučajevima.
autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh