» nazad na interijere


[ENTERPRISE NX-01, klasa NX]
Hodnici i prolazi

Hodnik Enterprisea NX-01. Karakteristično za NX-ove hodnike, kružne pregrade koje odvajaju odjeljke hodnika. Komunikacijske ploče su bile smještene na zidove na svim važnijim dijelovima hodnika.
autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh