» nazad na interijere


[USS ENTERPRISE NCC-1701-E, klasa Sovereign]
Promatračnica

Mjesto održavanja sastanaka viših časnika Enterprisea-E. Vrlo je slična onoj sa Enterprisea-D, također je zakrivljenog oblika, kao i stol. Također, broj stolaca je ostao isti. Nalazi se na prvoj palubi iza mosta i glavne brodske sheme, a sa mostom je povezana dvama vratima. Na istom zidu kao glavna brodska shema, no na suprotnoj strani, nalazio se stakleni ormarić sa svih šest Enterprisea.


Razbijeni ormarić sa maketama šest brodova sa imenom Enterprise.
Do 2379. u promatračnicu je ugrađen veliki terminal u središnji dio zida, dok su makete brodova razdvojene u dva staklena ormarića, sa lijeve i desne strane terminala.autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh