» nazad na interijere


[USS ENTERPRISE NCC-1701-D, klasa Galaxy]
Rekreacijske i edukacijske prostorije

Gornja i donja slika prikazuju poligon za raquetball, sport za dvoje do četvero igrača, sličan današnjem squashu. Također, na Enterpriseu se nalaze različite rekreacijske prostorije, kao gimnastička dvorana, mačevalačka dvorana, kazalište i slično.


Pošto na Enterpriseu-D živi velik broj obitelji, edukacijske prostorije su također potrebne za izobrazbu djece časnika Zvjezdane Flote. Na brodu postoji više školskih prostorija.autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh