» nazad na interijere


[USS ENTERPRISE NCC-1701-D, klasa Galaxy]
Kabine

Gornja i donja slika prikazuju kapetanov ured. Smještena je na osmoj palubi te je nešto veća od kabina ostalih viših časnika. VIP kabine su slično uređene, a nerijetko i veće.
Većina kabina je smještena u tanjurnom dijelu broda koji ima mogućnost odvajanja od ostatka broda samim time pružajući veću sigurnost putnicima. Tanjur bi se u kritičnim situacijama odvojio od ostatka broda te se odmakao na sigurnu udaljenost.

Niži časnici imaju kabine u unutrašnjosti broda te nemaju prozor, dok su kabine viših časnika smještene uz rub te imaju pogled na svemir kojim se brod kreće. Zastavnici obično dijele kabinu, dok časnici sa činom mlađeg poručnika (i višim) dobijaju vlastite kabine.

Gornja i donja slika prikazuju kapetanov ured. Smještena je na osmoj palubi te je nešto veća od kabina ostalih viših časnika. VIP kabine su slično uređene, a nerijetko i veće.


autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh