» nazad na interijere


[USS ENTERPRISE NCC-1701-D, klasa Galaxy]
Bojni most





Enterprise-D, kao i ostali brodovi klase Galaxy, ima mogućnost odvajanja tanjurnog dijela od ostatka broda. Pošto se glavni most nalazi na tanjuru, bilo je potrebno napraviti pomoćni most sa kojeg bi se upravljalo sekundarnim trupom nakon odvajanja. Taj je most na Enterpriseu-D smješten na 8 palubi, manji je i kompaktniji od onog primarnog. Turboliftom je povezan sa primarnim mostom, kao i sa ostatkom broda. Kapetanov ured je smješten sa lijeve strane, manji je od onog glavnog te nema prozora. Kormilo se nalazil s lijeve, a operacijska konzola s desne strane. Taktička konzola je smještena iza kapetana.






Prije 2367. je napravljena obnova bojnog mosta, operacijka konzola i kormilo su zamijenili mjesta te su dodatno odvojeni. (slika gore i dolje)






autor: Krešimir Vinšćak




idi na vrh