» nazad na interijere


[USS DEFIANT NX-74205, klasa Defiant]
Restoran

Rekreacijske prostorije su nepoznanica na Defiantu. Jedino blizu tome su dva restorana na lijevoj strani druge palube. Kao i ostatak broda, i restoran je kompaktan. Opremljen je trima replikatorima te sa nekoliko stolova sa po četiri stolaca. Stolovi su prilično mali, otprilike metar sa metar, dok su stolice metalne, neudobne.autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh