» nazad na činove


Kao u svakoj hijerarhiji, a ponajviše u onoj vojnoj, postoje činovi. Činovi se pojavljuju kao posljedica složenih odnosa u vojnim organizacijama kada hijerarhija dolazi do punog izražaja, kako bi svaki časnik imao precizno zadane dužnosti, odgovornosti te time i čin na uniformi.


[1] pukovnik (colonel)
[2] bojnik (major)
[3] satnik (captain)
[4] poručnik (lieutenant)
[5] mlađi poručnik/poručnik fregate (lieutenant, junior grade)
[6] zastavnik (ensign)autor: [dustystorm]
idi na vrh