» nazad na činove


Kao u svakoj hijerarhiji, a ponajviše u onoj vojnoj, postoje činovi. Činovi se pojavljuju kao posljedica složenih odnosa u vojnim organizacijama kada hijerarhija dolazi do punog izražaja, kako bi svaki časnik imao precizno zadane dužnosti, odgovornosti te time i čin na uniformi.
[1] kapetan
[2] zapovjednik (kapetan fregate)
[3] natporučnik (kapetan korvete)
[4] poručnik
[5] mlađi poručnik (poručnik fregate)
[6] zastavnik

Napomena: činovi su nošeni na lijevoj strani prsaautor: [dustystorm]
idi na vrh