» nazad na činove


Kao u svakoj hijerarhiji, a ponajviše u onoj vojnoj, postoje činovi. Činovi se pojavljuju kao posljedica složenih odnosa u vojnim organizacijama kada hijerarhija dolazi do punog izražaja, kako bi svaki časnik imao precizno zadane dužnosti, odgovornosti te time i čin na uniformi.

[1] admiral flote (fleet admiral)
[2] admiral (admiral)
[3] viceadmiral (vice admiral)
[4] kontraadmiral (rear admiral)
[5] komodor (commodore)[1] kapetan flote (fleet captain)
[2] kapetan (captain)
[3] zapovjednik (kapetan fregate, commander)
[4] natporučnik (kapetan korvete, lieutenant commander)
[5] poručnik (lieutenant)
[6] mlađi poručnik (poručnik fregate, junior lieutenant)
[7] zastavnik (ensign)[1] narednik (chief petty officer)
[2] narednik 2. klase
[3] stariji narednik
[4] niži časnik 1. klase
[5] član posade


[1] stožerni i brodski časnici
[2] unovačena posada
[3] osiguranje zvjezdane floteautori: [dustystorm], Bruno Banelli [Bubba]
idi na vrh