» nazad na činove


Kao u svakoj hijerarhiji, a ponajviše u onoj vojnoj, postoje činovi. Činovi se pojavljuju kao posljedica složenih odnosa u vojnim organizacijama kada hijerarhija dolazi do punog izražaja, kako bi svaki časnik imao precizno zadane dužnosti, odgovornosti te time i čin na uniformi.

[1] admiral flote (fleet admiral)
[2] admiral (admiral)
[3] vice admiral (viceadmiral)
[4] kontraadmiral (rear admiral)
[5] komodor (commodore)


[1] kapetan (captain)
[2] zapovjednik (kapetan fregate, commander)
[3] poručnik (lieutenant)
[4] zastavnik (ensign)[1] niži časnik 3. klase
[2] član posade
[3] član posade 2. klase[1] general
[2] pukovnik
[3] bojnik
[4] satnik
[5] poručnik
[6] narednik
[7] razvodnik
[8] vojnikautori: [dustystorm]
idi na vrh