» brodovi / zvjezdana flota


[UJEDINJENA FEDERACIJA PLANETA]

klasa DEFIANT
eskortni brodTehnički podaci

Tip: Eskortni brod
Uveden u službu: 2369.
Maksimalna brzina: Warp 9,5
Dimenzije:
dužina: 170,68 metara,
širina: 134,11 metara,
visina: 30,1 metara
Broj paluba: 4
Masa: 355.000 tona
Naoružanje: 4 rafalna fazorska topa, 1 fazorska mreža, 3 pulsna lansera kvantnih torpeda, 1 lanser fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: oklop, standardni sustav štitova
Broj osoblja: 50, evakuacijski limit od 150Za razliku od ostalih brodova Zvjezdane flote, brodovi Defiant (eng. prkosan, što slikovito opisuje ove brodove) klase su dizajnirani primarno za vojne svrhe. Naravno, kako se to protivi fundamentalnoj filozofiji Federacije, Defiant je klasificiran kao eskortni brod. Rad na ovom projektu je započeo 2366 u flotinom uredu za napredni dizajn brodova (Advanced Starship Design Bureau [ASDB]) u Utopia Planetiai, a izgrađen u Antares Fleet Yardsu. Prvotna im je namjena bila za borbu protiv Borga, a pokraj uobičajenih oružja imali su i kvantna torpeda. Iako su kasnije bili građeni brodovi ove klase jedino je NX-74205 Defiant imao uređaj za skrivanje (cloaking device) s obzirom na Khitomerski sporazum po kojem se Federacija obvezala da neće izrađivati vlastite uređaje za skrivanje. Uređaj je dobiven u razmjeni sa Romulanskim Carstvom uz dogovor o zabrani korištenja u Alfa kvadrantu te u zamjenu za prikupljene informacije sa istraživanja Gama kvadranta.

USS Defiant NX-74205 je prototip ove klase i prvi brod Zvjezdane flote namijenjen borbi iako je klasificiran kao pratilački brod (escort). Nije imao nikakve luksuzne dodatke kao astrometriju, holodek, veliku bolnicu... Jednostavno, ogoljeli brod, naoružan posljednjom ratnom tehnologijom Federacije.

Zbog Defiantovog neobično visokog zračenja za svoju veličinu, defiantov cloak je mogao biti probijen pomoću anti-protonskih zraka. Isključivanje glavnog napajanja je bio jedini način da se Defiant potpuno sakrije. Iako je Defiant na početku imao ozbiljne pogreške u dizajnu, zbog kojih se namjeravalo odustati od projekta, O'Brien i njegova ekipa su ga uspjeli modificirati i osposobiti. S obzirom da je prijetnja od strane Dominiona završila, a Borg je (barem na neko vrijeme) ograničen na svoj prostor, više nema tolike potrebe za ovom klasom brodova koja će vjerojatno ostati u ograničenoj proizvodnji. Za svaki slučaj...


Više o dizajnu interijera saznajte na primjeru broda Defiant

Poznati brodovi

USS Defiant, NX-74205
- Dodijeljen na DS9 2371. kao obrana od Dominija
- Uništen 2375. godine u bitci kod Chin'toke od strane Breena, Dominijskih saveznika
- U prijevodu sa engleskog znači "prkosan"

USS Sao Paulo, NCC-75633
- Nakon uništenja Defianta NX-74205 dodijeljen na DS9 i preimenovan u Defiant
- Sudjelovao u završnoj borbi Dominijskog rata
- Dobio ime po brazilskom gradu
- DS9: "What You Leave Behind"

USS Valiant, NCC-74210
- 2374. uništen pokušavajući uništiti Dominijski borbeni brod
- Korišten kao trening-brod Crvenog Odreda (Red Squadron)
- U prijevodu sa engleskog znači "hrabar, smion"
- DS9: "Valiant"

autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh