» nazad na bitke


[Deep Space Nine era]
Dominijski rat
bitka za planet AR-558Nog: "Komunikacijska mreža, bila je vrijedna ovog, zar ne?"
Sisko: "Molim Boga da jest."


Bitka za planet AR-558 bila je jedina prava kopnena bitka koju smo imali prilike vidjeti u Star Treku. Iako kroz epizodu dobivamo neke naznake o postojanju marinaca u Zvjezdanoj floti, to kroz ostatak Star Treka nikada nije potvrđeno. Spominju se kopnene snage, između ostalog i nekoliko puta kroz serijal DS9, a čak su i uniforme časnika na AR-u bile drugačije od standardnih Flotinih, no nikada se nije eksplicitno spominjalo postojanje pravog odjeljenja kopnenih snaga, iako je logično za pretpostaviti da ono postoji.

Osvajanjem Chin'toka sustava 2374. godine, Zvjezdana flota se zauzimanjem planeta AR-558 domogla ključne i najveće dominijske komunikacijske mreže u sustavu. Dominij je, naravno, bio odlučan da je vrati jer bi ta mreža u Flotinim rukama značila mogućnost nadziranja dominijskih komunikacija. Za vrijeme najtežih sukoba na planetu, Flota šalje USS Defiant da na AR-558 dostavi namirnice i potrepštine. U izvidničkom timu na planet odlaze Sisko, Ezri, Bashir, Nog i Quark.

Pet mjeseci je prošlo od osvajanja planeta (i samog sustava Chin'toka) i pet mjeseci federacijske snage uspijevaju odbiti učestale Jem'Hadarske napade na kamp u kojem je mreža bila smještena. Iako je uobičajeno pravilo rotacije snaga 90 dana, snage dodijeljene na planet su tamo bile od samog početka. Od 150 vojnika postavljenih da čuvaju mrežu, po Defiantovom dolasku na planet ostalo je još samo 43.

Mentalno i fizičko stanje ljudi je bilo kritično, no s obzirom da je Federaciji nedostaje ljudi, bili su prisiljeni ostati do daljnjega. Kapetan Loomis je ubijen 10 dana prije dolaska Defianta, kao i zapovjednik Parker. Zapovjedništvo nad snagama je preuzela poručnica Nadia Larkin. Komunikacije između postrojbi su bile prekinute zbog obostranog ometanja signala što je uzrokovalo čestu paljbu između prijateljskih snaga. Dominij je na području kampa postavio mine koje su marinci nazvali "Hudunijima". Te su se mine skrivale u podprostoru i nije ih bilo moguće otkriti, tim više što su trikoderi i ostala odašiljanja na planetu bili ometani. Pojavljivale su se slučajno, pokraj mine se moglo proći nekoliko puta, a da se ništa ne dogodi…

Defiant pod Worfovim zapovjedništvom napadaju dva Jem'Hadarska broda te on prisilno odlazi ostavljajući izvidnički tim za sobom. Netom prije, na planet se 9 km od federacijskog kampa transportiralo Jem'Hadarsko pojačanje. Kamp napada prvi val Jem'Hadarskih snaga po Siskovom preuzimanju zapovjedništva, no ispostavlja se da je napad bio lažan – Jem'Hadari su poslali hologramske projekcije vojnika da odrede brojčano stanje i poziciju federacijskih snaga bez ikakvih žrtava.

Nog, poručnica Larkin i jedan od marinaca, Reese, odlaze u izvidničku patrolu da doznaju brojčano stanje, lokaciju i naoružanje protivnika. Protivnička baza je pronađena 3 kilometara od federacijske, a Jem'Hadari su već pripremali napad – dvije kolumne vojnika su krenule u napad. Pri povratku poručnica Larkin pogiba, a Nog je ranjen u nogu koja mu je kasnije amputirana.

U međuvremenu, u federacijskom kampu, Ezri Dax uz pomoć jednog od inženjera osposobljava trikorder da radi u krugu od 100 m te tako otkriva skrivene mine. Sisko naređuje premještaj mina u guduru koja je jedini prolaz prema federacijskom kampu te je pri Jem'Hadarskom prolazu kroz nju ubijena trećina protivničke postrojbe. Ostatak postrojbe je jedva zaustavljen, uz nove žrtve.

Po stišavanju situacije na planet dolazi USS Veracruz sa novim postrojbama koje su zamijenile dotadašnje čuvare zauzete dominijske mreže. Ranjenici zajedno sa zastavnikom Nogom su prebačeni na Zvjezdanu bazu 371, a Defiant odvodi Siskov izvidnički tim natrag na Deep Space Nine.

Worf: "Bila je to velika pobjeda. Vrijedna priče i pjesama."
Sisko: "Cijena je bila visoka."Iz epizode:
DS9 7x08 - The Siege of AR-558

autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh