» nazad na bitke


[Deep Space Nine era]
Dominijski rat


Nakon sklapanja Khitomerskog sporazuma sa Klingoncima i Tomedskog incidenta kojim su Romulanci ušli u dugo razdoblje izolacije, Federacija se riješila dviju najvećih prijetnji miru i stabilnosti u Alfa kvadrantu. To se i odrazilo na proizvodnju brodova, koji su uglavnom bili namijenjeni istraživanju i diplomaciji.

No, oko pola stoljeća kasnije, dogodila se bitka kod Wolfa 359, koja je pokazala nespremnost Federacije da odgovori na velike prijetnje. Ona je bila prekretnica nakon koje je Federacija promijenila svoju politiku. Započet je projekt Defiant, kojem je cilj bio stvoriti kompaktan brod prilagođen samo borbi, bez ikakvih diplomatskih, istraživačkih ili teretnih mogućnosti.

Pokazalo se da je Federaciji trebao Wolf 359, jer je započelo buđenje Federacije i pripremio ju za Dominijski rat. Rat u kojem je izgubljeno više od 3000 brodova i više desetaka milijuna ljudi, bio je skoro poguban za Federaciju. Nakon rata, kvadrant je ostao bez jedne velike sile, a tajne organizacije, poput Obsidijanskog reda i Tal'Shiara su prestale postojati.

S obzirom da je riječ o jednoj vrlo kompleksnoj temi, koja se proteže kroz 5 godina, podijeljena na tri dijela.

Prvi dio ili uvod u početak apokalipse se bavi događajima od prvog kontakta sa Jem'Hadarima (vojnom silom Dominija), pa sve do infiltracije Osnivača na ključne funkcije sila Alfa kvadranta i početka sukoba sa Klingoncima. Prvi dio obuhvaćaju bitke:

» Uništenje USS Odysseya
» Bitka u Omarionskoj maglici

Nakon što su eliminirane dvije najpoznatije špijunske organizacije - Obsidijanski red i Tal'Shiar - koje su bile najveća prijetnja Dominiju, na red su došli Klingonci i Federacija. Uz pomoć mjenjolika, koji je napravio diverziju u obliku potencijalnog zaraćivanja sa Tzenkethijima, odvratio je pažnju Federacije i ostalih sila od stvarnog plana - infiltracije na ključne funkcije sila Alfa kvadranta. Klingonci, koji su vjerovali da je Kardasija pod vlašću Dominija, započinju napad...

Ni Federacija nije bila imuna na infiltraciju. Pod izlikom kako je Zemlja previše ranjiva na napade, admiral Leyton pokušava vojni udar te pokušava pretvoriti Zemlju u diktatorsku silu. No, plan je otkriven puno prije, te je spriječen na vrijeme. Rat između Klingonaca, Kardasijanaca i Federacije te prekid sukoba opisuju sljedeće bitke i događaji:

» Klingonsko - Kardasijski rat i napad na DS9
» Razotkrivanje mjenjolika

Nakon razotkrivanja mjenjolika, postalo je jasno da Federacija i Klingonci trebaju prekinuti sukobe kako bi se mogli zajednički suprotstaviti Dominiju.

No to se nije još dogodilo. Tek nakon što je Dominij sklopio savezništvo sa Kardasijom, nakon dugotrajnih pregovora, Klingonci objavljuju prekid vatre sa Federacijom te stacioniraju trupe na DS9.

Nakon što su Romulanci, Tolijanci i Miradornci sklopili pakt o nenapadanju sa Dominijem, postalo je jasno što se sprema. Rat sa Dominijem i Kardasijom je bio neizbježan. Prijašnje bitke nas samo uvode u rat, dok se Dominijski rat proteže kroz ove bitke:

» Bitka za Deep Space Nine
» Operacija Povratak
» Ulazak Romulanaca u rat
» Napad na Chin'toku
» Bitka za planet AR-558
» Povlačenje sa Chin'toke
» Bitka za Kardasiju

idi na vrh