» bitke [TNG / Sektor001]
Kolonija na Ivor Primeu je uništena, a DS5 obavještava Zvjezdanu flotu da Kocka juri ravno prema Zemlji. Unatoč tome što je najnapredniji brod, Flota zapovjeda Enterpriseu-E da ostane i motri Neutralnu Zonu u slučaju da Romulanci pokušaju iskoristiti situaciju... [čitaj više...]