» bitke [TNG / Klingonski građanski rat]
Za vrijeme vladanja kancelara K'Mpeca, Klingonsko carstvo postiglo je stabilnost koja nije viđena još od vremena sklapanja Khitomerskih sporazuma. Savezništvo sa Federacijom, zbog ravnoteže snaga, neutraliziralo je potencijalne sukobe... [čitaj više...]