» organizacije [Zvjezdana Flota]
Zvjezdana flota je vojna organizacija nastala da zaštiti Federaciju od neprijatelja koji bi je mogli ugroziti. Njeno sjedište je u San Franciscu gdje je i Akademija Zvjezdane Flote. Ondje se obučavaju ljudi koji su se dobrovoljno odlučili za službu na brodovima... [čitaj više...]